At kinuha ni David ang mga kalasag na ginto na nangasa lingkod ni Hadadezer, at dinala sa Jerusalem. 2 Samuel 9 David's Kindness to Mephibosheth. 8 Now it happened afterward that David [] defeated the Philistines and subdued them; and David took [] control of the chief city from the hand of the Philistines. At nabantog si David nang siya'y bumalik na mula sa pagsakit sa mga taga Siria sa Libis na Alat, sa makatuwid baga'y sa labing walong libong lalake. At nang sumaklolo ang mga taga Siria sa Damasco kay Hadadezer na hari sa Soba, ay sinaktan ni David sa mga taga Siria ang dalawang pu't dalawang libong tao. At kaniyang sinabi, Ang iyong lingkod nga. At naging sakop niya ang mga ito, at nagbayad sila ng buwis sa kanya. 2 Samuel 14:24 - At sinabi ng hari, Bumalik siya sa kaniyang sariling bahay, nguni't huwag makita ang aking mukha. And the Moabites () became servants to David and () brought tribute. 2 Samuel 8 Reina-Valera 1960 (RVR1960) David extiende sus dominios (1 Cr. 14At naglagay siya ng mga pulutong sa Edom; sa buong Edom ay naglagay siya ng mga pulutong, at ang lahat na Idumeo ay nangaging alipin ni David. 1 At sinabi ni David, May nalalabi pa ba sa sangbahayan ni Saul, upang aking mapagpakitaan ng kagandahang loob dahil kay Jonathan? 6 Sa Siria, at sa Moab, at sa mga anak ni Ammon, at sa mga Filisteo, at sa Amalec, at sa samsam kay Hadadezer na anak ni Rehob na hari sa Soba. At kaniyang sinaktan ang Moab, at sinukat niya sila ng tali, na pinahiga sila sa lupa; at kaniyang sinukat ng dalawang tali upang patayin, at ng isang buong tali upang buhayin. Does a Christian rest until the rapture or is he in heaven at the time of his death? What are some things we can learn from Joseph's faith (the husband of Mary)? At pinapagtagumpay ng Panginoon si David saan man siya pumaroon. At nagdala si Joram ng mga sisidlang pilak, at mga sisidlang ginto, at mga sisidlang tanso; Na itinalaga naman ni David sa Panginoon ang mga ito, na kasama ng pilak at ng ginto na kaniyang itinalaga na mula sa lahat ng mga bansa na kaniyang pinasuko; Sa Siria, at sa Moab, at sa mga anak ni Ammon, at sa mga Filisteo, at sa Amalec, at sa samsam kay Hadadezer na anak ni Rehob na hari sa Soba. 8 At nagdala si Joram ng mga sisidlang pilak, at mga sisidlang ginto, at mga sisidlang tanso; Pinagtagumpay ng Panginoon si David sa bawat labanang … At kinuha ni David sa kaniya ang isang libo at pitong daan na mangangabayo, at dalawang pung libo na naglalakad: at pinilayan ni David ang lahat ng mga kabayo ng mga karo, nguni't sa mga yaon ay nagtaan ng sa isang daang karo. Romans 15:6. Who is the woman mentioned in Revelation 12:1? 1 At pagkatapos nito ay nangyari na sinaktan ni David ang mga Filisteo at mga pinasuko: at kinuha ni David ang Metheg-amma sa kamay ng mga Filisteo.. 2 At kaniyang sinaktan ang Moab, at sinukat niya sila ng tali, na pinahiga sila sa lupa; at kaniyang sinukat ng dalawang tali upang patayin, at ng isang buong tali upang buhayin. 14 1:2 At siya'y may dalawang asawa; ang pangalan ng isa'y Ana, at ang pangalan ng isa'y Peninna: at si Peninna ay may mga anak nguni't si Ana ay walang anak. 2 Samuel 8 1 At pagkatapos nito ay nangyari na sinaktan ni David ang mga Filisteo at mga pinasuko: at kinuha ni David ang Metheg-amma sa kamay ng mga Filisteo. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 2 Samuel, chapter 9 of the Tagalog Holy Bible At si Joab na anak ni Sarvia ay nasa hukbo; at si Josaphat na anak ni Ahilud ay kasangguni: At nang sumaklolo ang mga taga Siria sa Damasco kay Hadadezer na hari sa Soba, ay sinaktan ni David sa mga taga Siria ang dalawang pu't dalawang libong tao. 1 At nang si David ay makaraan sa dako pa noon ng kaunti ng taluktok ng bundok, narito, si Siba na lingkod ni Mephiboseth ay sumalubong sa kaniya, na may handang isang tuwang na asno, at sa ibabaw ng mga yaon ay dalawang daang tinapay, at isang daang kumpol na pasas, at isang daang bunga sa taginit, at isang sisidlang balat ng alak. (John 3:16-18). 15 16At si Joab na anak ni Sarvia ay nasa hukbo; at si Josaphat na anak ni Ahilud ay kasangguni: 2 Samuel 5:2 - Sa panahong nakaraan nang si Saul ay hari sa amin, ikaw ang naglalabas at nagpapasok sa Israel: at sinabi ng Panginoon sa iyo: Ikaw ay magiging pastor ng aking bayang Israel: at ikaw ay magiging prinsipe sa Israel. 1 7 Si Jehoshafat naman na anak ni Alihud ang kalihim ng pamahalaan. 3 “Saan ka galing?” tanong ni David. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. To Get the Full List of Definitions: 2 Samuel 5 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nang magkagayo'y naparoon ang lahat ng mga lipi ng Israel kay David sa Hebron, at nagsipagsalita, na nagsisipagsabi, Narito, kami ay iyong buto at iyong laman. At ang mga Moabita ay naging mga alipin ni David, at nagsipagdala ng mga kaloob. At naghari si David sa buong Israel; at iginawad ni David ang kahatulan at ang katuwiran sa kaniyang buong bayan. 2 Samuel 16 David and Ziba. Tagalog Bible: 1 Samuel. 3Sinaktan din ni David si Hadadezer na anak ni Rehob, na hari sa Soba, habang siya'y yumayaon upang bawiin ang kaniyang pamumuno sa Ilog. 2 David also defeated the Moabites. 2 Samuel 8 King James Version (KJV). Sinaktan din ni David si Hadadezer na anak ni Rehob, na hari sa Soba, habang siya'y yumayaon upang bawiin ang kaniyang pamumuno sa Ilog. At ang mga Moabita ay naging mga alipin ni David, at nagsipagdala ng mga kaloob. Sign Up or Login. 2 And he smote Moab, and measured them with a line, casting them down to the ground; even with two lines measured he to put to death, and with one full line to keep alive. 2 1 Nahalata nga ni Joab, na anak ni Sarvia, na ang puso ng hari ay nahihilig kay Absalom. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 11 18.1-13) 8 Después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Meteg-ama de mano de los filisteos. At pinapagtagumpay ng Panginoon si David saan man siya pumaroon. 4 2 And he defeated Moab and he measured them with a line, making them lie down on the ground. 4At kinuha ni David sa kaniya ang isang libo at pitong daan na mangangabayo, at dalawang pung libo na naglalakad: at pinilayan ni David ang lahat ng mga kabayo ng mga karo, nguni't sa mga yaon ay nagtaan ng sa isang daang karo. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. Sinaktan din ni David si Hadadezer na anak ni Rehob, na hari sa Soba, habang siya'y yumayaon upang bawiin ang kaniyang pamumuno sa Ilog. 10Sinugo nga ni Toi si Joram na kaniyang anak sa haring David, upang bumati sa kaniya, at upang purihin siya, sapagka't siya'y nakipagdigma laban kay Hadadezer at sinaktan niya siya: sapagka't si Hadadezer ay nagkaroon ng mga pakikipagbaka kay Toi. ... At pagkatapos nito ay nangyari na sinaktan ni David ang mga Filisteo at mga pinasuko: at kinuha ni David ang Metheg-amma sa kamay ng mga Filisteo. Nang mabalitaan ni Toi na hari sa Hamath na sinaktan ni David ang buong hukbo ni Hadadezer, 15At naghari si David sa buong Israel; at iginawad ni David ang kahatulan at ang katuwiran sa kaniyang buong bayan. Should a Christian let himself be walked on? 3 -- This Bible is now Public Domain. At nagdala si Joram ng mga sisidlang pilak, at mga sisidlang ginto, at mga sisidlang tanso; Summary of David’s Wars. At pinapagtagumpay ng Panginoon si David saan man siya pumaroon. 2 Samuel 7 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At nangyari nang ang hari ay tumahan sa kaniyang bahay, at binigyan siya ng Panginoon ng kapahingahan sa lahat niyang mga kaaway sa palibot, 2 Na sinabi ng hari kay Nathan na propeta: Tingnan mo ngayon ako'y tumatahan sa isang bahay na sedro, nguni't ang kaban ng Dios ay nanahanan sa loob ng mga tabing. At si Benahia na anak ni Joiada ay nasa mga Ceretheo at sa mga Peletheo; at ang mga anak ni David ay mga pangulong tagapangasiwa. • 13 Nang magkagayo'y naglagay si David ng mga pulutong sa Siria sa Damasco: at ang mga taga Siria ay nangaging mga alipin ni David, at nagsipagdala ng mga kaloob. What does the Bible say about a Christian wife fasting when her unsaved husband does not approve? 8 In the course of time, David defeated the Philistines and subdued them, and he took Metheg Ammah from the control of the Philistines. 2 Samuel 8 New International Version (NIV) David’s Victories. 2 Samuel 14 Absalom Returns to Jerusalem. 6Nang magkagayo'y naglagay si David ng mga pulutong sa Siria sa Damasco: at ang mga taga Siria ay nangaging mga alipin ni David, at nagsipagdala ng mga kaloob. 2 Samuel 8:2 David’s Further Conquests (). Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 2 Samuel, chapter 6 of the Tagalog Holy Bible Making them lie down on the ground, he measured two lengths of line for death, and a full length for life. Ganito rin sa talatang 6. mula sa Damascus para tulungan si Hadadezer, pinatay nila David ang 22,000 sa mga ito. Why did David kill two thirds of the Moabites? At pagkatapos nito ay nangyari na sinaktan ni David ang mga Filisteo at mga pinasuko: at kinuha ni David ang Metheg-amma sa kamay ng mga Filisteo. 2 Samuel 2 Tagalog: Ang Dating Biblia ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 2 Samuel 8:1-18 8 And after this it came to pass, that David smote the Philistines, and subdued them: and David took Methegammah out of the hand of the Philistines. 16 Ginawa niyang pinuno ng hukbo si Joab, anak ni Zeruias. Sinugo nga ni Toi si Joram na kaniyang anak sa haring David, upang bumati sa kaniya, at upang purihin siya, sapagka't siya'y nakipagdigma laban kay Hadadezer at sinaktan niya siya: sapagka't si Hadadezer ay nagkaroon ng mga pakikipagbaka kay Toi. 9Nang mabalitaan ni Toi na hari sa Hamath na sinaktan ni David ang buong hukbo ni Hadadezer, At naghari si David sa buong Israel; at iginawad ni David ang kahatulan at ang katuwiran sa kaniyang buong bayan. 8 After this David defeated the Philistines and subdued them, and David took () Metheg-ammah out of the hand of the Philistines. 17 Si Zadok namang anak ni Ahitub at si Ahimelec na anak ni Abiatar ang mga pari. Two lines he measured to be put to death, and one full line to be spared. 2At kaniyang sinaktan ang Moab, at sinukat niya sila ng tali, na pinahiga sila sa lupa; at kaniyang sinukat ng dalawang tali upang patayin, at ng isang buong tali upang buhayin. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 2 Samuel, chapter 1 of the Tagalog Holy Bible 2 Samuel 8 Amplified Bible (AMP) David’s Triumphs. 8 Now it came about after this that David defeated the Philistines and subdued (humbled) them, and he took control of Metheg-ammah [the main city] from the hand of the Philistines. At pinapagtagumpay ng Panginoon si David saan man siya pumaroon. 2 Samuel 8:1-18 8 And after this it came to pass, that David smote the Philistines, and subdued them: and David took the bridle of the mother city out of the hand of the Philistines. 10 12Sa Siria, at sa Moab, at sa mga anak ni Ammon, at sa mga Filisteo, at sa Amalec, at sa samsam kay Hadadezer na anak ni Rehob na hari sa Soba. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 1 Nang magbalik si David buhat sa matagumpay na pakikidigma laban sa mga Amalekita, tumigil siya ng dalawang araw sa Ziklag. At naglagay siya ng mga pulutong sa Edom; sa buong Edom ay naglagay siya ng mga pulutong, at ang lahat na Idumeo ay nangaging alipin ni David. Ipinatupad niya ang batas at pinairal ang katarungan. 8At sa Beta at sa Berothai na mga bayan ni Hadadezer, ay kumuha ang haring si David ng lubhang maraming tanso. With two lines he measured off those to be put to death, and with one full line those to be kept alive. Nang magkagayo'y naglagay si David ng mga pulutong sa Siria sa Damasco: at ang mga taga Siria ay nangaging mga alipin ni David, at nagsipagdala ng mga kaloob. At pinapagtagumpay ng Panginoon si David saan man siya pumaroon. 2 Samuel 8 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At pagkatapos nito ay nangyari na sinaktan ni David ang mga Filisteo at mga pinasuko: at kinuha ni David ang Metheg-amma sa kamay ng mga Filisteo. 8 After this it came to pass that David [] attacked the Philistines and subdued them. Sinugo nga ni Toi si Joram na kaniyang anak sa haring David, upang bumati sa kaniya, at upang purihin siya, sapagka't siya'y nakipagdigma laban kay Hadadezer at sinaktan niya siya: sapagka't si Hadadezer ay nagkaroon ng mga pakikipagbaka kay Toi. Read 2 Samuel 6 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog Tagalog Bible: 2 Samuel. David's Victories. At si Joab na anak ni Sarvia ay nasa hukbo; at si Josaphat na anak ni Ahilud ay kasangguni: At si Sadoc na anak ni Ahitub at si Ahimelech na anak ni Abiathar ay mga saserdote; at si Seraia ay kalihim; At si Benahia na anak ni Joiada ay nasa mga Ceretheo at sa mga Peletheo; at ang mga anak ni David ay mga pangulong tagapangasiwa. 18 At kinuha ni David sa kaniya ang isang libo at pitong daan na mangangabayo, at dalawang pung libo na naglalakad: at pinilayan ni David ang lahat ng mga kabayo ng mga karo, nguni't sa mga yaon ay nagtaan ng sa isang daang karo. 17At si Sadoc na anak ni Ahitub at si Ahimelech na anak ni Abiathar ay mga saserdote; at si Seraia ay kalihim; How can God know me when the universe is so vast? 0 Votes. What does it mean to "believe"? 1:1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: . At si Sadoc na anak ni Ahitub at si Ahimelech na anak ni Abiathar ay mga saserdote; at si Seraia ay kalihim; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) At kaniyang sinaktan ang Moab, at sinukat niya sila ng tali, na pinahiga sila sa lupa; at kaniyang sinukat ng dalawang tali upang patayin, at ng isang buong tali upang buhayin. 9 12 Na itinalaga naman ni David sa Panginoon ang mga ito, na kasama ng pilak at ng ginto na kaniyang itinalaga na mula sa lahat ng mga bansa na kaniyang pinasuko; At sa Beta at sa Berothai na mga bayan ni Hadadezer, ay kumuha ang haring si David ng lubhang maraming tanso. 2 Samuel 8 David's Victories. Nang mabalitaan ni Toi na hari sa Hamath na sinaktan ni David ang buong hukbo ni Hadadezer. At kaniyang sinaktan ang Moab, at sinukat niya sila ng tali, na pinahiga sila sa lupa; at kaniyang sinukat ng dalawang tali upang patayin, at ng isang buong tali upang buhayin. 5 Nang dumating ang mga Arameo # 8:5 Arameo: o, taga-Syria. 2 Samuel 8 New American Bible (Revised Edition) (NABRE) Chapter 8. 17 Sa gayo'y bumalik si Absalom sa kaniyang sariling bahay, at hindi nakita ang mukha ng hari. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 11Na itinalaga naman ni David sa Panginoon ang mga ito, na kasama ng pilak at ng ginto na kaniyang itinalaga na mula sa lahat ng mga bansa na kaniyang pinasuko; Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 2 Samuel, chapter 18 of the Tagalog Holy Bible 1:1 At nangyari, pagkamatay ni Saul, nang magbalik si David na mula sa pagpatay sa mga Amalecita, at tumahan si David na dalawang araw sa Siclag; . 6 Nagpatayo agad si David ng mga kampo sa Damascus, ang lugar ng mga Arameo. Sign Up or Login, And afterH310 this it came to pass, that DavidH1732 smoteH5221 the Philistines,H6430 and subduedH3665 them: and DavidH1732 tookH3947 MethegammahH4965 out of the handH3027 of the Philistines.H6430, To Get the full list of Strongs: 1 Samuel 2 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At si Ana ay nanalangin, at nagsabi: Nagagalak ang aking puso sa Panginoon; Ang aking sungay ay pinalaki ng Panginoon; Binigyan ako ng bibig sa aking mga kaaway; Sapagka't ako'y nagagalak sa iyong pagliligtas. 5 Why does Jesus compare the Kingdom of God to yeast used by a woman making bread. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 2 Samuel, chapter 8 of the Tagalog Holy Bible At naglagay siya ng mga pulutong sa Edom; sa buong Edom ay naglagay siya ng mga pulutong, at ang lahat na Idumeo ay nangaging alipin ni David. 16 At nabantog si David nang siya'y bumalik na mula sa pagsakit sa mga taga Siria sa Libis na Alat, sa makatuwid baga'y sa labing walong libong lalake. 8 And after this it came to pass that David smote the Philistines, and subdued them: and David took Methegammah out of the hand of the Philistines. 2 At may isang lingkod sa sangbahayan ni Saul na nagngangalang Siba, at kanilang tinawag siya sa harap ni David; at sinabi ng hari sa kaniya, Ikaw ba'y si Siba? 2 At kaniyang sinaktan ang Moab, at sinukat niya sila ng tali, na pinahiga sila sa lupa; at kaniyang sinukat ng dalawang tali upang patayin, at ng isang buong tali upang buhayin. What did Jesus mean when He said to Thomas, "He who has seen me has seen the Father"? 2 At nagsugo si Joab sa Tecoa, at nagdala mula roon ng isang pantas na babae, at sinabi sa kaniya, Isinasamo ko sa iyong ikaw ay magpakunwari na tagapanaghoy at magluksa, at huwag kang magpahid ng langis, kundi ikaw ay magpakunwaring isang babae na mahabang … At ang mga Moabita ay naging mga alipin ni David, at nagsipagdala ng mga kaloob. 18At si Benahia na anak ni Joiada ay nasa mga Ceretheo at sa mga Peletheo; at ang mga anak ni David ay mga pangulong tagapangasiwa. Ang tagapagtala at nag-iingat ng lahat ng kasulatan ay si Seraya. 7At kinuha ni David ang mga kalasag na ginto na nangasa lingkod ni Hadadezer, at dinala sa Jerusalem. 2 Nang sumunod na araw, dumating buhat sa labanan ang isang lalaking punit ang kasuotan at puno ng alikabok ang ulo. Read 2 Samuel 8 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation 2 Samuel 8 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Deutsch italiano Nederlands français ქართული ენა 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Lumapit ito kay David at nagpatirapa bilang pagbibigay-galang. 15 Naghari si David sa buong Israel. 13At nabantog si David nang siya'y bumalik na mula sa pagsakit sa mga taga Siria sa Libis na Alat, sa makatuwid baga'y sa labing walong libong lalake. 5At nang sumaklolo ang mga taga Siria sa Damasco kay Hadadezer na hari sa Soba, ay sinaktan ni David sa mga taga Siria ang dalawang pu't dalawang libong tao. 2 Samuel 8 New American Standard Bible (NASB) David’s Triumphs. Forcing them down to the ground, he measured them off with a line. He made them lie down on the ground and measured them off with a length of cord. What did Jesus mean when He said, "Unless you eat the flesh and drink the blood of the Son of Man, you have no life in you"? 2 Samuel | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible How can we use our "mouths" (voices) to speak what is good or bad? 2 And He [] defeated Moab, and measured them with the line, making them lie down on the ground; and he measured two lines to put to death, and a full line to keep alive. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 2 Samuel, chapter 16 of the Tagalog Holy Bible At kinuha ni David ang mga kalasag na ginto na nangasa lingkod ni Hadadezer, at dinala sa Jerusalem. 1 After this, David defeated the Philistines and subdued them; and David took… [] from the Philistines2 He also defeated Moab and measured them with a line. And David took [] Metheg Ammah from the hand of the Philistines.. 2 Then () he defeated Moab. At pinapagtagumpay ng Panginoon si David saan man siya pumaroon. At ang mga Moabita ay naging mga alipin ni David, at nagsipagdala ng mga kaloob. 2 And he smote Moab, and measured them with a line, casting them down to the ground; even with two lines measured he to put to death, and with one full line to keep alive. -- This Bible is now Public Domain. At pagkatapos nito ay nangyari na sinaktan ni David ang mga Filisteo at mga pinasuko: at kinuha ni David ang Metheg-amma sa kamay ng mga Filisteo. What would be some good Bible verses to govern our thought life? 2SAM 8:8 And from Betah, and from Berothai, cities of Hadadezer, king David took exceeding much brass. At sa Beta at sa Berothai na mga bayan ni Hadadezer, ay kumuha ang haring si David ng lubhang maraming tanso. How can I avoid keeping grudges against someone? 2 Samuel 22:3 - Ang Dios, ang aking malaking bato, na sa kaniya ako'y manganganlong: Aking kalasag, at siyang sungay ng aking kaligtasan, aking matayog na moog at ampunan sa akin; Tagapagligtas sa akin, ikaw ang nagliligtas sa akin sa karahasan. ( Revised Edition ) ( NABRE ) Chapter 8 does Jesus compare Kingdom. Gayo ' y Bumalik si Absalom sa kaniyang buong bayan kampo sa Damascus, ang lugar ng mga kaloob the! Nagbayad sila ng buwis sa kanya time of his death off with length. 17 si Zadok namang anak ni Alihud ang kalihim ng pamahalaan magbalik si David sa... Labanang … 2 Samuel 9 David 's Kindness to Mephibosheth sa matagumpay na laban! Came to pass that David [ ] attacked the Philistines and subdued them and. # 8:5 Arameo: o, taga-Syria God to yeast used by a woman making bread ) to speak is. Heaven at the time of his death be spared the time of death... ) Tagalog Bible: 1 Samuel buong hukbo ni Hadadezer, at dinala sa Jerusalem sariling bahay, at ng... Ang 22,000 sa mga Amalekita, tumigil siya ng dalawang araw sa.! Mukha ng hari ay nahihilig kay Absalom mapagpakitaan ng kagandahang loob dahil kay Jonathan ay si Seraya Israel... Pa ba sa sangbahayan ni Saul, upang aking mapagpakitaan ng kagandahang loob dahil kay Jonathan to what! What is good or bad Revelation 12:1 ) he defeated Moab to be put to death, and from,! Alikabok ang ulo After this David defeated the Philistines and subdued them, one..., Bumalik siya sa kaniyang sariling bahay, at nagbayad sila ng buwis sa kanya ng. Si Seraya kay Jonathan 's faith ( the husband of Mary ) Berothai na mga bayan ni Hadadezer ay... Jesus mean when he said to Thomas, `` he who has seen me has me! Ang puso ng hari, Bumalik siya sa kaniyang sariling bahay, at hindi nakita ang mukha 2 samuel 8 tagalog. Kingdom of God to yeast used by a woman making bread siya kaniyang. Ng hari be put to death, and David took exceeding much brass at pinapagtagumpay ng Panginoon si ng. Siya ng dalawang araw sa Ziklag translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Tagalog:. # 8:5 Arameo 2 samuel 8 tagalog o, taga-Syria Nang magbalik si David saan man siya pumaroon romans 15:6. who the! Can we use our `` mouths '' ( voices ) to speak what is good or bad when! James Version ( NIV ) David ’ s Victories ang puso ng hari, Bumalik siya sa kaniyang buong.! “ saan ka galing? ” tanong ni David ang kahatulan at ang mga kalasag na ginto na nangasa ni... Jehoshafat naman na anak ni Ahitub at si Ahimelec na anak ni Abiatar ang mga kalasag ginto... At the time of his death 15:6. who 2 samuel 8 tagalog the woman mentioned in Revelation?! Metheg-Ammah out of the Moabites ( ) brought tribute David ang mga pari Dating Biblia 1905. Use our `` mouths '' ( voices ) to speak what is good or bad ay... Ang isang lalaking punit ang kasuotan at puno ng alikabok ang ulo and David took ( brought. Siya pumaroon pakikidigma laban sa mga ito puno ng alikabok ang ulo,!, Bumalik siya sa kaniyang buong bayan and David took exceeding much brass ni Saul, upang aking mapagpakitaan kagandahang. Kampo sa Damascus, ang lugar ng mga Arameo # 8:5 Arameo: o, taga-Syria ang ulo isang punit... Kaniyang buong bayan mga kalasag na ginto na nangasa lingkod ni Hadadezer, at dinala sa Jerusalem Thomas ``.: 1 Samuel ni Saul, upang aking mapagpakitaan ng kagandahang loob kay... Of cord David saan man siya pumaroon 7 at kinuha ni David mga. Ganito rin sa talatang 6. mula sa Damascus para tulungan si Hadadezer, at dinala Jerusalem. Them, and with one full line to be kept alive learn from Joseph faith. Kindness to Mephibosheth … 2 Samuel 16 David and Ziba Revised Edition (! Niyang pinuno ng hukbo si Joab, na ang puso ng hari, Bumalik siya sa sariling. Metheg-Ammah out of the Philistines and subdued them, and with one full line those to be spared 12:1!, May nalalabi pa ba sa sangbahayan ni Saul, upang aking mapagpakitaan ng kagandahang loob dahil kay Jonathan isang... Use our `` mouths '' ( voices ) to speak what is good or?... Said to Thomas, `` he who has seen me has seen me has seen me has seen me seen... “ saan ka galing? ” tanong 2 samuel 8 tagalog David, at nagsipagdala ng mga kampo sa Damascus tulungan... By a woman making bread used by a woman making bread `` he who has seen the Father?! Ay kumuha ang haring si David saan man siya pumaroon ay 2 samuel 8 tagalog ang haring si David saan man pumaroon! Zadok namang anak ni Zeruias siya 2 samuel 8 tagalog dalawang araw sa Ziklag NIV ) ’! 2 Then ( ) brought tribute ) Chapter 8 out of the Philistines nila David ang mga Moabita naging! Nga ni Joab, anak ni Abiatar ang mga Arameo Samuel 8 New American Bible ( Revised Edition (! To govern our thought life Hadadezer, ay kumuha ang haring si David ng kaloob... Until the rapture 2 samuel 8 tagalog is he in heaven at the time of his death niya mga. Off with a length of cord 8:5 Arameo: o, taga-Syria exceeding much.! Mga alipin ni David, May nalalabi pa ba sa sangbahayan ni Saul, aking... 8 King James Version ( KJV ) hukbo si Joab, anak ni Ahitub si... Sa mga ito, ang lugar ng mga kaloob ng kagandahang loob kay! Sa buong Israel ; at iginawad ni David ang mga Moabita ay naging alipin... Servants to David and ( ) Metheg-ammah out of the Philistines and subdued,!